Trang chủ > Tin tức > Nhập khẩu phân bón 3 tháng đầu năm 2024 tăng 48,2% kim ngạch

Nhập khẩu phân bón 3 tháng đầu năm 2024 tăng 48,2% kim ngạch

22/04/2024

3 tháng đầu năm 2024 lượng phân bón nhập khẩu của cả nước đạt trên 1,12 triệu tấn, trị giá gần 351,9 triệu USD, giá trung bình đạt 314,2 USD/tấn

 

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 3/2024 cả nước nhập khẩu 428.853 tấn phân bón, tương đương 123,33 triệu USD, giá trung bình 287,6 USD/tấn, tăng 52,3% về lượng, tăng 34,7% kim ngạch nhưng giảm 11,6% về giá so với tháng 2/2024. So với tháng 3/2023 thì tăng 47,2% về lượng, tăng 9% kim ngạch nhưng giảm 26% về giá.

Trong tháng 3/2024 nhập khẩu phân bón từ thị trường chủ đạo Trung Quốc tăng mạnh 43,9% về lượng, tăng 55,3% kim ngạch và tăng 7,9% về giá so với tháng 2/2024, đạt 174.582 tấn, tương đương 39,98 triệu USD, giá 229 USD/tấn; So với tháng 3/2023 tăng 21,3% về lượng, nhưng giảm 20% kim ngạch và giảm 34,2% về giá. Nhập khẩu từ thị trường Nga tháng 3/2024 giảm mạnh 59,8% về lượng, giảm 73,2% kim ngạch và giảm 33,2% về giá so với tháng 2/2024, đạt 19.632 tấn, tương đương trên 8,46 triệu USD, giá 430,9 USD/tấn; so với tháng 3/2023 thì tăng 11,2% về lượng, nhưng giảm 17,9% kim ngạch và giảm 26,2% về giá.

Tính chung trong 3 tháng đầu năm 2024 lượng phân bón nhập khẩu của cả nước đạt trên 1,12 triệu tấn, trị giá gần 351,9 triệu USD, giá trung bình đạt 314,2 USD/tấn, tăng 82,8% về khối lượng, tăng 48,2% về kim ngach nhưng giảm 18,9% về giá so với 3 tháng đầu năm 2023. Trung Quốc vẫn đứng đầu về thị trường cung cấp phân bón cho Việt Nam, chiếm 41,6% trong tổng lượng và chiếm 29,6% trong tổng kim ngạch nhập khẩu phân bón của cả nước, đạt 466.409 tấn, tương đương 104,16 triệu USD, giá trung bình 223,3 USD/tấn, tăng 54,5% về lượng, nhưng giảm 3,1% về kim ngạch và giảm 37,3% về giá so với 3 tháng đầu năm 2023.

Tiếp đến thị trường Nga đứng thứ 2, chiếm 12,5% trong tổng lượng và chiếm 23,8% trong tổng kim ngạch, với 140.435 tấn, tương đương 83,81 triệu USD, giá trung bình 596,8 USD/tấn, tăng 573% về lượng, tăng 574,6% về kim ngạch và tăng 0,2% về giá so với 3 tháng đầu năm 2023.

Nhập khẩu phân bón từ thị trường Đông Nam Á đạt 133.811 tấn, tương đương 42,87 triệu USD, tăng 54,4% về lượng, tăng 16,2% kim ngạch so với cùng kỳ, chiếm 12% trong tổng lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu phân bón của cả nước.

Phân bón nhập khẩu từ thị trường FTA RCEP đạt trên 723.879 tấn, tương đương 171,58 triệu USD, tăng 45,7% về lượng, 0,14% kim ngạch so với cùng kỳ, chiếm 64,6% trong tổng lượng và chiếm 48,8% trong tổng kim ngạch nhập khẩu phân bón của cả nước.

Nhập khẩu phân bón từ thị trường FTA CPTTP đạt 155.047 tấn, tương đương 32,72 triệu USD, tăng 77,2% về lượng, tăng 143,5% kim ngạch so với cùng kỳ, chiếm 13,8% trong tổng lượng và chiếm 9,3% trong tổng kim ngạch nhập khẩu phân bón của cả nước.

Nhìn chung, trong 3 tháng đầu năm 2024 nhập khẩu phân bón từ đa số các thị trường tăng khôi lượng nhưng giảm kim ngạch so với 3 tháng đầu năm 2023.

Nhập khẩu phân bón 3 tháng đầu năm 2024

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 10/4/2024 của TCHQ)

Phân bón Thành Đô Lâm Đồng

Phân bón Thành Đô Doanh Nông NPK + Đất hiếm TH Đak Lak