Trang chủ > Sản Phẩm > NPK Plus+ Vi Lượng Đất Hiếm

NPK Plus+ Vi Lượng Đất Hiếm

04/08/2018

Phân bón chuyên cây lúa

NPK 20-0-20 + Đất hiếm

  • Tổng hàm lượng đạm (N): 20%
  • Đạm Ure                    : 12%
  • Đạm kép (Nitrate)      : 8%
  • Tổng lân kép (P2O5)        : 0%
  • Tổng Kali (K2O)              : 20%
  • Kali clorua                 : 15%
  • Kali trắng (sunphate) : 5%

 

Phân bón Thành Đô Lâm Đồng

Phân bón Thành Đô Doanh Nông NPK + Đất hiếm TH Đak Lak