Trang chủ > Sản Phẩm > N.P.K Plus+ Vi lượng đất hiếm

N.P.K Plus+ Vi lượng đất hiếm

04/08/2018

Phân bón mùa khô và đầu mùa mưa

ĐẠM + LÂN + KALI+ MAGIE+ BO+ CANSI+ KẼM+ TE+ ĐẤT HIẾM

  • Tổng lượng đạm (N)   : 18%
  • Đạm ure                : 13%
  • Đạm kép (Nitrate) :  5%
  • DAP (Korea)               : 1,9%
  • Kali trắng                     :1,2%
  • Tổng hàm lượng đa trung vi lượng có trong hạt phân từ 0,1-20%
  • Vi lượng đất hiếm chính là: La, Ce, Pr, Lantannium ở dạng Chelate
  • Cộng thêm các yếu tố dinh dưỡng và tiếp dẫn (TE: MgO, CaO, Bo, Mn, Zn, FE…)
Phân bón Thành Đô Lâm Đồng

Phân bón Thành Đô Doanh Nông NPK + Đất hiếm TH Đak Lak