Trang chủ > Sản Phẩm > N.P.K Plus 41+ Vi Lượng Đất Hiếm

N.P.K Plus 41+ Vi Lượng Đất Hiếm

04/08/2018

Phân bón mùa mưa và thơi kỳ chăm trái

NPK 22-10-9 +TE+ Đất hiếm

 • Tổng hàm lượng đạm (N): 22%
 • Đạm Ure                    : 12%
 • Đạm kép (Nitrate)      : 10%
 • Tổng lân kép (P2O5)        : 10%
 • DAP                           :   5%
 • MAP  (Korea)            :   5%
 • Tổng Kali (K2O)              :   9%
 • Kali clorua                 :   6%
 • Kali trắng (sunphate) :  3%
 • Ưu điểm hạt phân nhanh tan
 • Phục hồi cây nhanh sau thu hoạch
 • Hạn chế dụng trái sinh lý
 • Cây phát triển nhanh, bền cây, xanh lá
Phân bón Thành Đô Lâm Đồng

Phân bón Thành Đô Doanh Nông NPK + Đất hiếm TH Đak Lak