Trang chủ > Tin Nông Nghiệp > Xuất khẩu phân bón 7 tháng đầu năm 2022 tăng mạnh

Xuất khẩu phân bón 7 tháng đầu năm 2022 tăng mạnh

25/08/2022


Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong 7 tháng đầu năm 2022 cả nước xuất khẩu trên 1,11 triệu tấn phân bón các loại, tương đương 721,81 triệu USD, giá trung bình 649,7 USD/tấn, tăng mạnh 41,5% về khối lượng, tăng 174,3% về kim ngạch và tăng 93,8% về giá so với 7 tháng đầu năm 2021.


Riêng tháng 7/2022 xuất khẩu 112.705 tấn phân bón các loại, đạt 75,16 triệu USD, giá 666,9 USD/tấn, giảm 49% cả về khối lượng và kim ngạch, giảm 1,7% về giá so với tháng 6/2022, nhưng so với tháng 7/2021 thì tăng mạnh cả lượng, kim ngạch và giá, với mức tăng tương ứng 32%, 127,5% và 72,3%


Phân bón của Việt Nam xuất khẩu chủ yếu sang thị trường Campuchia, riêng thị trường này đã chiếm 26,8% trong tổng khối lượng và chiếm 22,2% trong tổng kim ngạch xuất khẩu phân bón của cả nước, đạt 298.050 tấn, tương đương 160,4 triệu USD, giá trung bình 538,2 USD/tấn, giảm 11,5% về lượng, nhưng tăng 32,7% kim ngạch và tăng 50% về giá so với cùng kỳ năm 2021. Riêng tháng 7/2022 xuất khẩu sang thị trường này giảm 30,9% về khối lượng, giảm 51,8% về kim ngạch và giảm 30,3% về giá so với tháng 6/2022, đạt 32.354 tấn, tương đương 13,89 triệu USD.


Đứng sau thị trường chủ đạo Campuchia là các thị trường như: Hàn Quốc đạt 82.457 tấn, tương đương 61,97 triệu USD, giá trung bình 751,5 USD/tấn, tăng 440% về lượng, tăng 1.447% kim ngạch và 186% về giá, chiếm trên 7,4% trong tổng khối lượng và chiếm 8,6% trong tổng kim ngạch xuất khẩu phân bón của cả nước.


Xuất khẩu sang thị trường Malaysia đạt 91.639 tấn, tương đương 45,24 triệu USD, giá trung bình 493,7 USD/tấn, tăng 53,5% về lượng và tăng 254% kim ngạch, giá tăng 130,8%, chiếm 8,3% trong tổng khối lượng và chiếm 6,3% trong tổng kim ngạch.


Xuất khẩu sang thị trường Philippines đạt 52.191 tấn, tương đương 40,2 triệu USD, giá trung bình 770,3 USD/tấn, tăng mạnh 113% về lượng, tăng 401% kim ngạch, giá tăng 135,4%, chiếm trên 4,7% trong tổng khối lượng và chiếm 5,6% trong tổng kim ngạch.

Xuất khẩu phân bón 7 tháng năm 2022

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 11/8/2022 của TCHQ)

Nguồn:vinanet.vn

Phân bón Thành Đô Lâm Đồng

Phân bón Thành Đô Doanh Nông NPK + Đất hiếm TH Đak Lak