Trang chủ > Tin Nông Nghiệp > Tình hình xuất nhập khẩu phân bón của Việt Nam 6 tháng đầu năm 2022

Tình hình xuất nhập khẩu phân bón của Việt Nam 6 tháng đầu năm 2022

29/07/2022

6 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu phân bón của Việt Nam tăng mạnh cả về khối lượng và kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, 6 tháng đầu năm 2022 lượng phân bón nhập khẩu của cả nước đạt gần 1,78 triệu tấn, trị giá trên 846,71 triệu USD.
Tình hình xuất khẩu phân bón các loại tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2022

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong 6 tháng đầu năm 2022 cả nước xuất khẩu 998.011 tấn phân bón các loại, tương đương 646,69 triệu USD, giá trung bình 648 USD/tấn, tăng mạnh 42,7% về khối lượng, tăng 181% về kim ngạch và tăng 97% về giá so với 6 tháng đầu năm 2021.

Riêng tháng 6/2022 xuất khẩu 217.034 tấn phân bón các loại đạt 147,26 triệu USD, giá 678,5 USD/tấn, tăng 63,7% về khối lượng, tăng 67,7% kim ngạch, tăng 2,5% về giá so với tháng 5/2022 và so với tháng 6/2021 cũng tăng mạnh cả lượng, kim ngạch và giá, với mức tăng tương ứng 74,3%, 227% và 87,8%

Các thị trường xuất khẩu phân bón chủ đạo của Việt Nam 6 tháng đầu năm 2022

Phân bón của Việt Nam xuất khẩu chủ yếu sang thị trường Campuchia, riêng thị trường này đã chiếm 26,6% trong tổng khối lượng và chiếm 22,7% trong tổng kim ngạch xuất khẩu phân bón của cả nước, đạt 265.576 tấn, tương đương146,55 triệu USD, giá trung bình 551,8 USD/tấn, giảm 6,2% về lượng, nhưng tăng 48,5% kim ngạch và tăng 58,4% về giá so với cùng kỳ năm 2021. Riêng tháng 6/2022 xuất khẩu sang thị trường này giảm 28,6% về khối lượng, giảm 25,2% về kim ngạch nhưng tăng 4,7% về giá so với tháng 5/2022, đạt 46.794 tấn, tương đương 28,81 triệu USD.

Đứng sau thị trường chủ đạo Campuchia là các thị trường như: Lào đạt 36.566 tấn, tương đương 20,29 triệu USD, giá trung bình 554,9 USD/tấn, tăng 14,4% về lượng, tăng 63,8% kim ngạch và 43,3% về giá, chiếm trên 3% trong tổng khối lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu phân bón của cả nước.

Xuất khẩu sang thị trường Lào đạt 36.566 tấn, tương đương 20,29 triệu USD, giá trung bình 554,9 USD/tấn, tăng 14,4 % về lượng và tăng 63,8% kim ngạch, giá tăng 43,3%, chiếm 3,7% trong tổng khối lượng và chiếm 3,1% trong tổng kim ngạch.

Xuất khẩu sang thị trường Thái Lan đạt 22.210 tấn, tương đương 17,57 triệu USD, giá trung bình 791 USD/tấn, tăng mạnh 112,3% về lượng, tăng 356% kim ngạch, giá tăng 114,9%, chiếm trên 2% trong tổng khối lượng và tổng kim ngạch.

Tình hình nhập khẩu phân bón tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2022

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 6/2022 cả nước nhập khẩu 231.461 tấn phân bón, tương đương 107,68 triệu USD, giá trung bình 465,2 USD/tấn, giảm 24,8% về lượng và giảm 28,6% về kim ngạch so với tháng 5/2022 và giảm 5% về giá. So với tháng 6/2021 thì giảm mạnh 47% về lượng, giảm 13,9% kim ngạch nhưng tăng mạnh 62,2% về giá.

Trong tháng 6/2022 nhập khẩu phân bón từ thị trường chủ đạo Trung Quốc sụt giảm sang 3 tháng tăng liên tiếp, giảm 24,4% về lượng, giảm 26% kim ngạch, và giảm 2% về giá so với tháng 5/2022, đạt 137.705 tấn, tương đương 58,22 triệu USD, giá 422,8 USD/tấn; So với tháng 6/2021 thì giảm 37% về lượng, nhưng tăng 2,8% kim ngạch và tăng mạnh 63,4% về giá. Ngược lại, nhập khẩu từ thị trường Nga tăng mạnh trở lại, tăng 130% về lượng và tăng 176,3% kim ngạch so với tháng 5/2022, đạt 10.228 tấn, tương đương 8,39 triệu USD; so với tháng 6/2021 giảm mạnh 53,2% về lượng, nhưng tăng 17% kim ngạch.

Tính chung trong 6 tháng đầu năm 2022 lượng phân bón nhập khẩu của cả nước đạ1,78 triệu tấn, trị giá trên 846,71 triệu USD, giá trung bình đạt 475,8 USD/tấn, giảm 23% về khối lượng, nhưng tăng 56,3% về kim ngach và tăng 103,3% về giá so với 6 tháng đầu năm 2021.

Các thị trường nhập khẩu phân bón chủ yếu của Việt Nam 6 tháng đầu năm 2022

Trung Quốc vẫn đứng đầu về thị trường cung cấp phân bón cho Việt Nam, chiếm 47% trong tổng lượng và chiếm 40,7% trong tổng kim ngạch nhập khẩu phân bón của cả nước, đạt 838.158 tấn, tương đương 344,74 triệu USD, giá trung bình 411,3 USD/tấn, giảm 19,3% về lượng, nhưng tăng 22,7% về kim ngạch và tăng 52% về giá so với cùng kỳ năm 2021.

Tiếp đến thị trường Nga đứng thứ 2, chiếm 8,4% trong tổng lượng và chiếm 11,5% trong tổng kim ngạch, với 149.365 tấn, tương đương 97,28 triệu USD, giá trung bình 651,3 USD/tấn, giảm 23% về lượng, nhưng tăng 56,3% về kim ngạch và tăng 103,3% về giá so với 6 tháng đầu năm 2021.

Nhập khẩu phân bón từ thị trường Đông Nam Á đạt 149.031 tấn, tương đương 92,78 triệu USD, giảm mạnh 49,6% về lượng, giảm 0,9% kim ngạch so với cùng kỳ, chiếm 8,4% trong tổng lượng và chiếm 11% trong tổng kim ngạch nhập khẩu phân bón của cả nước.

Phân bón nhập khẩu từ thị trường FTA RCEP đạt 1,27 triệu tấn, tương đương 523,99 triệu USD, giảm 18,3% về lượng nhưng tăng 25,4% kim ngạch so với cùng kỳ, chiếm 71,2% trong tổng lượng và chiếm 61,9% trong tổng kim ngạch nhập khẩu phân bón của cả nước.

Nhập khẩu phân bón từ thị trường FTA CPTTP đạt 279.329 tấn, tương đương 93,85 triệu USD, giảm 6% về lượng nhưng tăng 55% kim ngạch so với cùng kỳ, chiếm 15,7% trong tổng lượng và chiếm 11% trong tổng kim ngạch nhập khẩu phân bón của cả nước.


Nguồn:Asemconnectvietnam.gov.vn

Phân bón Thành Đô Lâm Đồng

Phân bón Thành Đô Doanh Nông NPK + Đất hiếm TH Đak Lak